1. @zoe__thebulldog Happy #NationalDogDay πŸΆβ€οΈπŸ‘¨

   
   

 2.  
 3. I miss rocking my @Fender “Tele” modern player. Gotta bring her on my next tour.✌️😈
  What’s your favorite guitar/bass?

   
 4. Who’s in bed on their phone?

   
 5. SNAPCHAT: HolaJoseGarzon

   
   
 6. Amanda (Acoustic) ✌️😈✌️😈

  Listen to the full band version:
  http://youtu.be/4dxjk3jC-GY

   
   
 7. Acoustic session ;) #acoustic #taylorguitars #amanda #poppunk #josegarzon (at Guitar Center Kirkland)

   
   

 8. My FB account is maxed out :(
  if you want to keep in touch,
  PLEASE like my music page.

  www.facebook.com/JoseGarzonOfficial

  ✌️🐻✌️🐻✌️🐻

   
 9. at Keeler’s Corner

   
 10. You matter. Keep fighting. Stay Alive.

  Stay Alive - EP SINGLE
  http://youtu.be/CAqX5CYLOGo